Công viên chủ đề

Chương trình chủ đề là một hình thức nghệ thuật sân khấu phổ biến trong thế giới ngày nay. Cốt lõi của sự sáng tạo được kết hợp giữa một văn hóa chủ đề và chủ đích nào đó, thông qua nhiều hình thức nghệ thuật mà phát triển thể hiện ý tưởng sáng tạo , thể hiện thủ pháp diễn đạt phong phú đầy màu sắc, nguyên tố biểu diễn đa dạng.

Được xây dựng với mục đích làm phong phú thêm công viên du lịch, các công viên chủ đề hoạt động ban ngày, Thời gian biểu diễn một tiết mục trung bình là 25-40 phút, trang trí phong cảnh chân thực, diễn viên là người địa phương, chi phí vận hành thấp và bảo trì đơn giản.
Nguồn tài nguyên du lịch độc đáo, đậm chất bản địa,
Cảm hứng sáng tác dựa trên tài nguyên du lịch độc đáo của địa phương , đặc sắc bản địa, câu chuyện lịch sử, chủ đề rõ ràng, phong cách độc đáo là yếu tố hàng đầu để tạo sự nổi bật trong kiến trúc xây dựng cũng như điểm thu hút du khách.

Khách hàng từng phục vụ qua : Vạn Đạt ở Hợp Phì , Thành phố Hoa Kiều , Thành phố Châu Hải công viên chủ đề Chimelong Ocean Kingdom , Thượng Hải Happy Valley và hàng chục nhà điều hành đầu tư công viên du lịch trong nước khác.