Đối tượng phục vụ

Chúng tôi luôn làm việc hết mình để tạo ra các chương trình chủ đề, nhạc nước sáng tạo, hiệu ứng sân khấu và các dự án thắng cảnh
về đêm cho các công viên chủ đề, thắng cảnh du lịch, khu du lịch văn hóa và các nhà hát nghệ thuật biểu diễn v.v…ở trong và ngoài nước.

Services, Laser Effect
Công viên chủ đề
Services, Laser Effect
Nhà hát nghệ thuật biểu diễn
Services, Laser Effect
Khu du lịch văn hóa
Services, Laser Effect
Chương trình chủ đề