6,428 total views,  3 views today

Tam Á Thiên Cổ Tình là 1 trong những câu chuyện tình thiên cổ, trong ba năm qua đây là dự án nước ngoài đầu tiên của cổ phần Tống Thành được dốc hết tâm sức xây dựng, nền văn hóa địa phương của Tam Á đã được thể hiển rõ hơn, sử dụng các thiết bị hiệu ứng sân khấu hiện đại công nghệ cao, nó đã khôi phục chính xác môi trường sinh thái cố xưa và văn hóa của Tam Á, và cô đọng phần lịch sử rộng lớn hàng vạn năm của Tam Á.Tam Á Thiên Cổ Tình, Laser EffectTam Á Thiên Cổ Tình, Laser EffectTam Á Thiên Cổ Tình, Laser EffectTam Á Thiên Cổ Tình, Laser EffectTam Á Thiên Cổ Tình, Laser Effect

Để lại một trả lời