Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Văn Hóa và Công Nghệ Huanyu thành phố Đông Hoản (“Tôi”、“Chúng tôi”hoặc“Của chúng tôi”) hoạt động tại trang web https://www.lasereffect.com (“Trang mạng”).
Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ, trang này sẽ thông báo cho bạn về chính sách thu thập dữ liệu của người dùng, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân họ.
Nếu trong quá trình sử dụng trang web này bị bạn bị yêu cầu cung cấp thông tin, nó sẽ chỉ được sử dụng theo cách thức được mô tả trong chính sách bảo mật này.
Thông qua việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thu thập thông tin

Trong quá trình sử dụng trang web của chúng tôi,chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân.Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số liên lạc (“thông tin cá nhân”).

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng trang web này để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho bạn, việc sử dụng trang web này có thể phát huy một số chức năng nhất định, và để hiểu rõ hơn yêu cầu của bạn cũng như để chúng tôi cung cấp các dịch vụ được tốt hơn, đặc biệt là những lý do sau ;
Cải thiện các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp
Mục đích giữ hồ sơ và quản lý nội bộ
Dễ dàng hơn để liên lạc với bạn khi bạn gửi tin nhắn hoặc hỏi giá sản phẩm

Cookies là những tập tin một trang web, bao gồm những ký tự đặc biệt.

Cookies được lưu lại trong máy tính thông qua trình duyệt khi người dùng truy cập trang web đó. Cũng như nhiều trang web khác, chúng tôi dùng “cookies” để thu thập thông tin. Bạn có thể thiết lập việc từ chối tất cả cookies hoặc thời gian gửi cookies. Song, nếu bạn không chấp nhận cookies, thì bạn sẽ không thể sử dụng một phần nào đó trang web của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2020.Đồng thời sau khi có hiệu lực,trừ khi trong tương lai các điều khoản thay đổi , những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi trang này được đăng.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, xin mời bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số +86-769-83364999 hoặc gởi email tới:info@lasereffect.com